Termeni si conditii

Acord și Informare generală cu privire la politica noastră de prelucrare a datelor cu caracter personal

Începând din data de 25 mai 2018, Regulamentul 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (în continuare „Regulament”) va fi aplicat de toate statele Uniunii Europene. Prin intermediul acestui Regulament se dorește crearea unui cadru legislativ unitar și uniform pe teritoriul Uniunii Europene care să nu mai necesite măsuri naționale de implementare.

S.C. ALEX-GAMA IMPEX S.R.L. se aliniază prevederilor Regulamentului și avem credință fermă că acum, este un moment potrivit să vă informăm despre câteva aspecte importante.
În primul rând vă mulțumim pentru interesul acordat serviciilor și produselor comercializate de către S.C. ALEX-GAMA IMPEX S.R.L. Pentru noi, având în vedere relația specială cu Dvs., este deosebit de important să asigurăm protecția datelor cu caracter personal pe care ni le furnizați. În aceiași măsură Confidențialitatea datelor Dvs. cu caracter personal este extrem de importantă pentru noi.
Accesarea site-ului www.instaltherm.ro implica acceptul utilizatorului pentru pastrarea si prelucrarea datelor cu caracter personal de catre S.C. ALEX-GAMA IMPEX SRL.
Aceste date sunt prelucrate in vederea intocmirii facturii fiscale pentru produsele comandate si sunt obligatorii.
Refuzul dumneavoastra atrage dupa sine anularea comenzii.

Cine suntem?

S.C. ALEX-GAMA IMPEX S.R.L. este o societate organizată și care funcționează în conformitate cu legile din România, cu sediul social în Municipiul Bucuresti, B-dul Camil Ressu, nr. 58, Bloc. D1B, Scara B, Etaj 4, Ap. 63, Sector 3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/20510/2008, având CUI nr. 24844007, cu atribut fiscal RO și cont IBAN nr. RO33 BREL 0002 0009 9200 0100 deschis la Libra Internet Bank Sucursala Afumati, nr. de telefon 0732.33.43.43, adresă de email office@alexgamaimpex.ro, adresă web www.alexgamaimpex.ro.

Site-ul de prezentare online precum si continutul paginilor este proprietatea societatii S.C. ALEX-GAMA IMPEX S.R.L.
Obiectul de activitate principal al S.C. ALEX-GAMA IMPEX S.R.L. – Comerț cu ridicată al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire, cod CAEN 4674.

Ce date prelucrăm?

Așa cum știți, prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în scop contractual și legal iar, în vederea livrării bunurilor și serviciilor comandate, confirmării comenzilor, urmăririi încasărilor, informării Dvs. privind stadiul comenzilor, oferirii de răspunsuri la reclamațiile plasate, evaluării bunurilor și serviciilor oferite, precum și a exercitării unor activități comerciale, de promovare a bunurilor și serviciilor, de marketing, publicitate, de dezvoltare, de cercetare de piață, statistică, monitorizare a vânzărilor și comportamentului de cumpărare a Clienților, activități administrative și de media, în măsură în care sunteți de acord, să ne încredințați următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, adresa de domiciliu, număr de telefon/fax, adresa de e-mail, codul numeric personal, seria, numărul, data emiterii și emitentul actului de identitate / pașaportului, nume utilizator pe rețele de socializare, utilizatorul și parola acces cont site www.alexgamaimpex.ro, adresă de IP, durata de utilizare a paginii, istoric de căutări, pagini vizitate, informațiile bancare, informațiile privind poziția /situația financiară. Vă rugăm să NU ne furnizați alte date cu caracter personal decât cele strict necesare scopului precizat în această politică.

Care este scopul și temeiul juridic al prelucrării?

Datele cu caracter personal furnizate cu consimțământul Dvs. sunt și vor fi colectate și prelucrate de noi exclusiv în scopurile pe care le vom prezenta în prezentul Regulament.
Menționăm faptul că prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în temeiul consimțământului Dvs. în acest sens (art. 6 alin. (1) lit. (a) din Regulament).

Situațiile în care S.C. ALEX-GAMA IMPEX S.R.L. va colecta și prelucra datele Dvs. cu caracter personal și scopurile în vederea cărora aceste date vor fi prelucrate, sunt următoarele:

1. Abonare la Newsletter și la informările periodice sau ocazionale;
Scopul de prelucrare datelor cu caracter personal în acest caz este acela de a vă informa despre produsele pe care le comercializăm, despre modificări de prețuri, despre promoțiile în vigoare, precum și pentru marketing direct și publicitate.

2. Înregistrare cont pe site-ul www.alexgamaimpex.ro precum și/ sau în baza de date a clienților S.C. ALEX-GAMA IMPEX S.R.L.;
Colectarea datelor cu caracter personal în acest caz are scopul principal de a vă putea fi transmise date privitoare la cererile de ofertă și cu privire la deservirea Dvs. în baza comenzilor pe care le faceți; totodată, vi se poate acorda posibilitatea creării unui cont de utilizator, prin intermediul/accesarea căruia veți avea acces la informații despre produsele achiziționate, precum și la produsele pe care vi le putem oferi. Totodată, unele din aceste date (ex. adresă e-mail, număr telefon) sunt necesare pentru o bună comunicare între societatea noastră și Dvs., în calitate de client, precum și pentru transmiterea către Dvs. a ofertelor promoționale, în mod ocazional.
De asemenea, în timpul utilizării platformei www.alexgamaimpex.ro, sunt colectate de către societatea noastră date referitoare la istoricul de căutări al Dvs., respectiv: articole citite, produse audio-video vizualizate, etc. Totodată, cu ajutorul unor coduri de tracking instalate pe platforma noastră de la diverși furnizori de servicii de analize și statistici, sunt colectate date precum adresa de IP, durata de utilizare a paginii, paginile vizitate.
Scopul exclusiv al tuturor informațiilor colectate este optimizarea și îmbunătățirea funcționarea platformei noastre, astfel încât să vă oferim o experiență cât mai plăcută și profitabilă cu ocazia utilizării acesteia.

3. Înscriere la evenimente (gratuite sau contra-cost) ;

Scopul prelucrării datelor Dvs. cu caracter personal în cazul înscrierii la evenimentele organizate de S.C. ALEX-GAMA IMPEX S.R.L. constă în transmiterea biletului (invitației) de acces la eveniment, permiterea accesului la eveniment, pe baza datelor înregistrate, comunicarea de informații legate de eveniment, informarea cu privire la evenimente asemănătoare cu cel la care v-ați înscris, organizate pe viitor precum și pentru facturare, în cazul celor care presupun un cost de participare.

Cine are acces la datele Dvs.?

Vă aducem la cunoștință că, pentru funcționarea eficientă a platformei, utilizăm diferite servicii de la furnizori externi sau interni (”Subcontractor” / „parte terță”), cărora le putem transmite o parte din datele cu caracter personal colectate de la Dvs., cu mențiunea expresă că vom apela doar la persoane împuternicite care oferă garanții suficiente pentru punerea în aplicare a unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea să respecte cerințele prevăzute în Regulament și să asigure protecția drepturilor Dvs. Categoriile de servicii pentru care colaborăm cu furnizorii mai sus menționați și datele cu caracter personal transferate acestora sunt următoarele:

1. Servicii SMTP (comunicare email) – adresa de e-mail;
2. Servicii newsletter – adresa de e-mail, nume, prenume, număr de telefon;
3. Servicii de facturare – nume, prenume, date de identificare, adresă;
4. Servicii de curierat/poștă – nume, prenume, adresă, număr de telefon;
5. Servicii de trimite SMS – numărul de telefon;
6. Servicii de procesare plăți online – nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresă;
7. Servicii de comentarii – nume, prenume, e-mail;
8. Servicii de contabilitate – nume, prenume, adresă, CNP;
9. Servicii juridice – nume, prenume, adresă, CNP;

Cât timp sunt stocate datele Dvs.?

Datele cu caracter personal furnizate de Dvs. vor fi prelucrate pe perioada derulării deservirii Dvs. în calitate de client (inclusiv în perioada de prospectare antemergătoare semnării unui contract), pe durata relațiilor contractuale cu Dvs., precum și ulterior, pentru o durată rezonabilă, care nu poate fi mai scurtă decât termenul general de prescripție.

Care sunt drepturile Dvs.?

Regulamentul conferă mai multe drepturi persoanelor cărora li se prelucrează date personale. Astfel pe lângă drepturile existente în prezent, regăsim și dreptul la portabilitatea datelor sau pe cel de ștergere a datelor. Pe scurt vă vom prezenta care sunt drepturile pe care le aveți:
dreptul de acces la date – aveți dreptul de a obține din partea S.C. ALEX-GAMA IMPEX S.R.L. o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc, precum și acces la datele respective; totodată, puteți obține o copie a datelor cu caracter personal furnizate societății noastre și care fac obiectul prelucrării; pentru orice alte copii solicitate de Dvs., S.C. ALEX-GAMA IMPEX S.R.L. poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative; în cazul în care introduceți cererea în format electronic și cu excepția cazului în care solicitați un alt format, informațiile vă vor fi furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent;
dreptul la rectificare – aveți dreptul de a obține rectificarea de către S.C. ALEX-GAMA IMPEX S.R.L. a datelor cu caracter personal inexacte, precum și dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete; S.C. ALEX-GAMA IMPEX S.R.L. va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice rectificare a acestora, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă veți solicita acest lucru;
dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – aveți dreptul de a obține din partea S.C. ALEX-GAMA IMPEX S.R.L. ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, iar S.C. ALEX-GAMA IMPEX S.R.L. are obligația de a șterge datele respective, atunci când:

(1) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
(2) vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
(3) vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea;
(4) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
(5) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale ce revine S.C. ALEX-GAMA IMPEX S.R.L. în temeiul dreptului Uniunii sau al legislației române; S.C. ALEX-GAMA IMPEX S.R.L. va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice ștergere a acestora, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă veți solicita acest lucru;
dreptul la restricționarea prelucrării – aveți dreptul de a obține din partea S.C. ALEX-GAMA IMPEX S.R.L. restricționarea prelucrării în cazul în care vă aflați într-unul din următoarele cazuri:

(1) contestați exactitatea datelor, pentru perioada care îi permite S.C. ALEX-GAMA IMPEX S.R.L. să verifice exactitatea datelor;
(2) prelucrarea este ilegală, iar Dvs. vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
(3) S.C. ALEX-GAMA IMPEX S.R.L. nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar Dvs. le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
(4) v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale S.C. ALEX-GAMA IMPEX S.R.L. prevalează asupra drepturilor Dvs.; S.C. ALEX-GAMA IMPEX S.R.L. va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice restricționare a prelucrării, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă veți solicita acest lucru;
dreptul la portabilitatea datelor – aveți dreptul de a primi datele Dvs. cu caracter personal, astfel cum acestea au fost furnizate către S.C. ALEX-GAMA IMPEX S.R.L., într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și de a transmite aceste date altui operator, în anumite condiții; în exercitarea acestui drept, aveți dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la S.C. ALEX-GAMA IMPEX S.R.L. la alt operator atunci când acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic;
dreptul la opoziție – aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, în orice moment, prelucrării datelor Dvs. cu caracter personal, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții;
dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;
dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.);
dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal efectuate de S.C. ALEX-GAMA IMPEX S.R.L. pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Cum aveți acces la datele Dvs.?

Pentru orice întrebări sau cereri referitoare la datele cu caracter personal pe care ni le-ați transmis, inclusiv în vederea exercitării drepturilor pe care le aveți, astfel cum sunt acestea menționate în cadrul secțiunii anterioare, ne puteți contacta la adresa: Municipiul Bucuresti, B-dul Camil Ressu, Nr. 58, Bloc D1B, Scara B, Etaj 4, Ap. 63, sau prin email la office@alexgamaimpex.ro.
S.C. ALEX-GAMA IMPEX S.R.L. vă va furniza informațiile solicitate în format electronic atunci când este posibil, cu excepția cazului în care solicitați un alt format.

Informațiile furnizate, precum și orice comunicare și măsuri luate în exercitarea de către Dvs. a drepturilor de mai sus sunt oferite de S.C. ALEX-GAMA IMPEX S.R.L. gratuit. Cu toate acestea, în cazul în care cererile formulate de Dvs. sunt nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, S.C. ALEX-GAMA IMPEX S.R.L. poate:

(1) fie să perceapă o taxă, ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate;

(2) fie să refuze să dea curs cererii.
Precizăm faptul că, ne angajăm să aplicăm toate măsurile tehnice și organizatorice pentru asigurarea securității datelor Dvs. personale, protejării lor împotriva distrugerii, modificării, dezvăluirii ori accesului neautorizat asupra lor, iar prin acceptarea acestui acord, datele Dvs. personale vor fi prelucrate de S.C. ALEX-GAMA IMPEX S.R.L., conform prezentei Politici de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal.

Copyright

© Alex-Gama Impex

Toate drepturile rezervate. Textele, pozele, imaginile, graficele și animațiile sunt protejate de legile în vigoare. Folosirea acestora poate fi facută numai cu acordul prealabil al S.C. ALEX-GAMA IMPEX S.R.L.

Paginile de Web Alex-Gama Impex au fost creat cu cea mai mare atenție. Totuși, Alex-Gama Impex nu garanteaza pentru eventualele greșeli sau pentru corectitudinea informațiilor. Nu se acordă despăgubiri pentru eventuale daune.

Alex-Gama Impex își rezervă dreptul de a modifica conținutul paginilor web oricând, fără a anunța în prealabil acest lucru.
Datele personale sunt utilizate doar pentru efectuarea tranzacțiilor solicitate de către clienți.